Lovecké safari, fotosafariSafari na míruRodinná safariLovy beze zbranílovecká výpravaSafari na koních, ze vzduchuKvalitní trofejeRedukční odtřel

úvod - world-wide.cz


Vážený kliente, 

Připravil jsem pro vás  nové přehlednější  stránky  s  nabídkou, jejíž  obsah se bude měnit  dle přání a dotazů klientů at´již stálých nebo nových..… nabídka tedy není definitivní…

Lovecké výpravy zajišt´uji kompletně, od samotného lovu, přes  letenky až po dopravu s garanci dodání loveckých trofejí,což osobně řeším i  dozoruji a průběžně klienty o tomto i informuji ..pokud  klient nechce „jinak“…….je ale nutné upozornit, že z různých destinací trvá dodávka trofejí „různou“ dobu s ohledem na vytíženost té které destinace a administrativní náročnost v souladu s požadavky EU..….více o této problematice doporučuji osobně…

Údaje o společnosti :
…..v letech  1993-99  jsem osobně každoročně pobýval po dobu trvání lovecké sezony v kempech v Tanzánii, kde jsem pracoval jako tzv. „camp-manager“ a zároveň doprovázel  v roli čekatele na profesionální loveckou licenci jako „záloha“, klienty z celého světa …. V roce 1999 jsem byl osloven prvním českým klientem o zajištění loveckého safari v Tanzanii…po návratu do ČR v roce 2002 , jsem založil  „cestovní/loveckou“ agenturu WORLD-WIDE, organizující  lovecké výpravy do destinací, které Vám na svých stránkách nabízím….od roku 2004 jsem nabídku rozšířil o Nový Zéland, Kanadu (včetně ledního medvěda), Austrálii, Rusko, Novou Kaledonii ….

Z úcty ke klientům i k práci, kterou dělám a na základě osobních zkušenosti , doprovázím své klienty osobně na všech loveckých výpravách, včetně samotných lovů…. s ohledem na samotný lov, klientovu neznalost lokality, i  jazykovou barieru, se osobně účastním každého lovu, včetně všeho co s tím na místě souvisí, což má zásadní vliv na průběh safari včetně spokojenosti klientů a čímž se často předejde možným  pozdějším nejasnostem a nepříjemnostem..…to vše, bez zatížení klientů svými náklady… pokud klient nežádá jinak..

Tanzanie


tato země je historickou  „mekkou“  afrických lovů i lovců…. Do konce devadesátých let dokonce platilo „konstatování“ , kdo nelovil v Tanzanii, nelovil v opravdové Africe, i kdyby lovil na celém zbytku tohoto kontinentu……safari v této zemi je pro „lovce“ kteří vědí, co chtějí a není  pravdou,jak se běžně „tvrdí“ o této zemi  že je to přehnaně drahé.…..doporučuji v této zemi „balíčky“..
Sezona začíná 1.červnem a končí ve většině oblastí 31.prosince, jsou ale oblasti, kde je sezona prodloužena až do 31.března, dovolí-li to počasí….nejpříjemnější termín lovu je začátek sezony tedy od 1.června  až do konce října…..běžně lovíme do konce sezony, je ale opravdu „teplo“…
-kempy/základny  jsou až na výjimky stanové kempy s kompletním zázemím, často na březích řek,tedy  s nezapomenutelnou atmosférou ve chvílích klidu…jsou vybaveny společenskou místností, která slouží zároveň i jako jídelna, klienti mají každý svůj stan se sociálním zařízením,včetně sprchy a splachovací taolety, denní úklid stanu a praní prádla je samozřejmostí….v Tanzánii lovíme v následujících oblastech : M-Masailand, W-western Tanzania, S – Selous, K – Kilombero…
V této zemi nabízíme kromě klasických safari . 7,10,12,14,16, 21, a 28 denní safari, především  zajímavé „balíčky“….. v případě buvolů máme  100% úspěšnost posledních 10let….

Lovecké výpravy, lov, Afrika Lovecké výpravy, lov, Afrika Lovecké výpravy, lov, Afrika Lovecké výpravy, lov, Afrika


Balíčky na rok 2014 - ceny v Usd:

7 dní lov buvola 1 x 1 2 x1
denní taxa 1.100 x 7 900 x 7
lovecká licence 950 950
poplatek na ochranu přírody 1.500 1.500
příprava trofejí na export 850 850
státní poplatek za export 400 400
dovozní licence na zbraň 250 250
státní poplatek na lov v dané oblasti 1.050 1.050
státní poplatek na rozvoj vzdělanosti 1.050 1.050
Celkem 13.750 12.350
     
Nelovící 450 / den  

Balíček možné rozšířit o : 2.buvola, impalu, buvolce Lichtenštejnova, prase bradavičnaté, pokoně Nyassu, zebru….dle aktuálního ceníku….

Cena nezahrnuje:
odstřelový poplatek, letenku do TZN, dopravu do kempu, alkoholické nápoje, veškeré ubytování před a po safari, spropitné pro personál kempu….


10 denní lov buvola 1 x 1 2 x1
denní taxa 1.100 x10 900 x10
lovecká licence 950 950
poplatek na ochranu přírody 1.500 1.500
příprava trofejí na export 850 850
státní poplatek za export 400 400
dovozní licence na zbraň 250 250
státní poplatek na lov v dané oblasti 1.050 1.050
státní poplatek na rozvoj vzdělanosti 1.050 1.050
Celkem 17.050 15.050
     
Nelovící 450 / den  

Balíček možné rozšířit o : 2.buvola, impalu, buvolce Lichtenštejnova, prase bradavičnaté, pokoně Nyassu, zebru….dle aktuálního ceníku….

Cena nezahrnuje:
odstřelový poplatek, letenku do TZN, dopravu do kempu, alkoholické nápoje, veškeré ubytování před a po safari, spropitné pro personál kempu….


12 denní lov levharta 1 x 1
denní taxa 1.450 x12
lovecká licence 1.250
poplatek na ochranu přírody 3.150
příprava trofejí na export 1.800
státní poplatek za export 500
dovozní licence na zbraň 250
státní poplatek na lov v dané oblasti 2.280
státní poplatek na rozvoj vzdělanosti 2.280
Celkem 28.910
   
Nelovící 450 / den


Cena nezahrnuje:
letenku do TZN, dopravu do kempu, alkoholické nápoje, veškeré ubytování před a po safari, spropitné pro personál kempu….


14 denní lov slona a antilop dle ceníku 1 x 1
denní taxa 1.500 x14
lovecká licence 1.250
poplatek na ochranu přírody 3.150
příprava trofejí na export 1.800
státní poplatek za export 500
dovozní licence na zbraň 250
státní poplatek na lov v dané oblasti 2.660
státní poplatek na rozvoj vzdělanosti 2.660
Celkem 33.270
   
Nelovící 450 / den


Cena nezahrnuje:
letenku do TZN, dopravu do kempu, alkoholické nápoje, veškeré ubytování před a po safari, spropitné pro personál kempu….


16 denní lov: lev,buvol,antilopy dle ceníku 1 x 1
denní taxa 1.550 x14
lovecká licence 1.250
poplatek na ochranu přírody 3.150
příprava trofejí na export 1.800
státní poplatek za export 500
dovozní licence na zbraň 250
státní poplatek na lov v dané oblasti 3.040
státní poplatek na rozvoj vzdělanosti 3.040
Celkem 34.730
   
Nelovící 450 / den


Cena nezahrnuje:
odstřelový poplatek,letenku do TZN, dopravu do kempu, alkoholické nápoje, veškeré ubytování před a po safari, spropitné pro personál kempu….


21 / 28 denní safari na dotaz…..


Lovecké oblasti, kde se zvířata vyskytují:
M = Masiland
W = Western Tanzania
S = Selous
K = Kilombero

zvíře - odstřelové poplatky cena v Usd výskyt
BABOON - pavián 110 všude
BUFFALO 1. – buvol 2.200 všude
BUFFALO 2. – buvol 2.500 všude
BUFFALO 3. – buvol 2.800 všude
BUSHBUCK - lesoň 690 všude
BUSH PIG – štětkoun 490 všude
CARACAL - karakal 190 všude
CROCODILE - krokodýl 2.200 S,W
Dik – Dik 390 M
DUIKER-COMMON- chocholatka 390 všude
DUIKER – BLUE - chocholatka modrá 390 S
DUIKER – RED -  chocholatka rudá 390 S
ELAND  -  antilopa losí 2.200 všude
ELEPHANT - slon 10.000 S,W
ELEPHANT – slon nad 60lbs 17.000 S,W
ELEPHANT – slon nad 80lbs 25.000 S,W
GERENUK – antilopa žirafí 3.900 M
GAZELA GRANTOVA 850 M
GAZELA THOMSNOVA 750 M
HARTEBEEST Coke´s – buvolec Cokův 1.100 M
HARTEBEEST Lichtenstein – buvolec Lichtenstej. 750 S
HIPPO  - hroch 2.200 S,W
HYENA - hyena skvrnitá 650 všude
IMPALA - impala 590 všude
JACKAL - šakal 290 M
KLIPSPRINGER - skálolez 1.500 M,W
KUDU- Kudu velký 2.500 M,S
KUDU Lesser - Kudu malý 3.900 M
LEVHART 4.900 všude
LEV 6.900 všude
ORIBI   - antilopa ORIBI 390 W
ORYX – oryx (přímorožec) 3.900 M
OSTRICH - pštros 1.350 M
PORCUPINE - dikobraz 190 všude
PUKU – antilopa Puku 900 K
REEDBUCK – southern – bahnivec jižní forma 590 S,W
REEDBUCK – MOUNTAIN – bahnivec (horská forma) 590 W,M
ROAN ANTELOPE – antilopa koňská 3.250 W
SABLE ANTELOPE - antilopa vraná 3.250 S,W
SITATUNGA 3.250 W
STEENBOK – antilopa travní 350 M,S
SUNI - antilopa pyžmová 350 M,S
TOPI  -  buvolec modrý 950 W
VERVET MONKEY - kočkodan 160 všude
WARTHOG - prase bradavičnaté 500 všude
WATERBUCK - voduška 950 všude
WILDEBEEST  - pakůň 750 všude
ZEBRA 1.300 všude

Ke všem trofejím je nutné dopočítat 20% státní daň VAT…..

Pozn!: zvířata postřelená / nedohledaná   učtována v plné výši ..
ceny se mohou změnit s ohledem na vývoj kurz měn


Zimbabwe


je krásná zem, která kdysi bývala „obilnicí“ Afriky, oplývající bohatstvím. Po politických událostech před několika lety upadla do naprosté hospodářské i politické „temnoty“…poslední  roky se snaží alespoň v oblasti turistiky a komerčních lovů „procitnout“ …. V Zimbabwe máme dva stálé partnery s rozdílnými cenami i zázemím, sousedící s národními parky, což skýtá velké šance na úspěšný lov ve volné přírodě….lov  probíhá podobně jako jinde a to formou 1 klient x 1 profi lovec nebo 2 klienti x 1 profi lovec…apod. Lov za povinné přítomnosti státního dozoru, je náročná šoulaná nebo čekaná podle druhu lovené zvěře s pohybem ve 4x4 terénním voze po honitbě….zem je stále ještě poměrně bohatá na kvalitní buvoly a množství slonů, levhartů a dle lokality i kvalitních lvů….jiné trofeje jako hroch, krokodýl, voduška, kudu, antilopa vraná (Sable), impala, prase bradavičnaté , hyena skvrnitá…atd., jsou také celkem hojné a ve velmi dobrých kvalitách….nejlepší období lovu podobně jako v Tanzanii : červen – konec října, ale i zde lovíme běžně od března až do konce listopadu, je  opět nutné počítat s vyššími teplotami….Zdravotní prevenci je nutné konzultovat s lékařem : cholera, hepatitida typu A, malárie, žlutá zimnice.
Trofeje : v Zimbawe platí více, než kdeko-li jinde, že levný lov téměř určitě znamená „problém“….bohužel je velmi pravděpodobné i časté, pokud člověk nesáhne hlouběji do kapsy, že po skončení lovu, dojde k velkým problémům s následným exportem  trofejí, což souvisí jak s liknavostí „státních úředníků“ , tak velmi často s výběrem loveckých společností…
Vízum je do této země nutné, je možné jej bez problémů získat po příletu na letišti….


Balíčky na rok 2014 - ceny v Usd :

5 denní lov buvola oblast centrální Zim 1 x 1 2 x1
denní taxa 900 x 5 850 x 7
odstřelový poplatek  buvol (samice) 2.600 2.600
Celkem 7.100 8.550
     
Nelovící 350 / den  

Balíček možné rozšířit dle aktuálního ceníku….

Cena zahrnuje:

veškeré jídlo,pití a ubytování po dobu loveckého safari, profesionální doprovod, 4x4 trasport po loveckém revíru, zahrnuje i dopravu do kempu a zpět….
Cena nezahrnuje:
dopravu do kempu, letenku do Zimbabwe, veškeré ubytování před a po safari, spropitné pro personál kempu, export trofejí do země určení….


7 denní lov Sable / jiné antilopy 1 x 1 2 x1
denní taxa 700 x7 650 x 7
odstřelový poplatek  buvol (samice) 4.000 4.000
Celkem 8.900 8.550
     
Nelovící 350 / den  

Balíček možné rozšířit dle aktuálního ceníku….


Cena zahrnuje:

veškeré jídlo,pití a ubytování po dobu loveckého safari, profesionální doprovod, 4x4 trasport po loveckém revíru, zahrnuje i dopravu do kempu a zpět….
Cena nezahrnuje:
dopravu do kempu, letenku do Zimbabwe, veškeré ubytování před a po safari, spropitné pro personál kempu, export trofejí do země určení ….


5 denní redukční odstřel slona / buvol 1 x 1 2 x1
denní taxa 950 x 7 900 x 7
odstřelový poplatek  slon 4.000 4.000
odstřelový poplatek  buvol 3.000 3.000
Celkem 11.750 11.500
     
Nelovící 350 / den  

Balíček možné rozšířit dle aktuálního ceníku….

Cena zahrnuje:
veškeré jídlo,pití a ubytování po dobu loveckého safari, profesionální doprovod, 4x4 trasport po loveckém revíru, zahrnuje i dopravu do kempu a zpět….
Cena nezahrnuje:
dopravu do kempu, letenku do Zimbabwe, veškeré ubytování před a po safari, spropitné pro personál kempu, export trofejí do země určení ….

12 denní lov levhart / buvol 1 x 1 2 x1
denní taxa 1.000 x 12 950 x 12
odstřelový poplatek levhart 4.000 4.000
odstřelový poplatek  buvol 3.000 3.000
Celkem 19.000 18.400
     
Nelovící 350 / den  

Balíček možné rozšířit dle aktuálního ceníku….

Cena zahrnuje:
veškeré jídlo,pití a ubytování po dobu loveckého safari, profesionální doprovod, 4x4 trasport po loveckém revíru, zahrnuje i dopravu do kempu a zpět….
Cena nezahrnuje:
dopravu do kempu, letenku do Zimbabwe, veškeré ubytování před a po safari, spropitné pro personál kempu, export trofejí do země určení ….

Namibie


je v české republice považována za nejatraktivnější zemi, co se afrických lovů týká….podstatou toho je především finanční dostupnost………v případě velmi levných lovů doporučuji být opatrný, každé levně zboží má „opodstatnění“ , což netuší někdo, kdo letí do Afriky poprvé a možná i naposledy..….lovy v této zemi probíhají formou 1x1 nebo 2x1 (myšleno počet klientů na jednoho profesionálního lovce)…loví se klasicky šoulanou nebo na čekané, je ale s ohledem na velikosti farem nutné počítat i s přesuny autem do míst, kde se vyskytují požadované druhy…V Namibii lovíme převážně s  jedním „hlavním“ partnerem s ohledem na jistotu kvality lovu a pozdější  eliminaci problémů s transportem trofejí…lovecká sezona je v podstatě po celý rok, nejlepší období červen – říjen, lovíme ale běžně od února….je nutné počítat se střelbou na větší vzdálenosti s ohledem na „charakter krajiny“…..nadmořská výška lokality 1.544m , velikost farmy 12.500ha, koncese na kterých také lovíme – více než 500.000ha…..

CENY v eur místo lovu
  Weck / Treb / Sin / Karst
1 klient x  1  profi lovec 240  /  280 / 190  /  170
2  a více klientů x 1 profi lovec 190  / 210 /  180  /  170
nelovící 120 /  100 / 210  /    80
den odpočinkový 95  /   75   /  95  /    80
lovecká licence 35  /  20   /  30   /  25
příprava preparace 30  /  25  /   30  /   35
transport z/na letiště 150  /  350  /  240  /  320
zapůjčení zbraně 20,-
fotosafari 0.95,-Euro/km

 

Odstřelové poplatky v eur místo lovu
  Weck / Treb / Sin / Karst
KUDU velký 900    /   630   /   800   /   790
ORYX – oryx (přímorožec) 50 / 400 /  480  / 400  + 100 (na maso)
WARTHOG - prase bradavičnaté 500   /  440  /  400  /  380
AFRICAN  WILD CAT - kočka divoká 150
BABOON-pavián 50
BLACK WILDEBEEST - pakůň běl. 850   /   900    /   700   /  990
BLESBUCK - buvolec 490   /   450    /   500    /   550
BLUE WILDEBEEST     - pakůň žíh. 850   /   770   /    700    /   820
CARACAL – Karakal (rys  africký) 350
DUIKER-COMMON- chocholatka 300    /    360    /   250   /   250
DAMARA  Dik-Dik 1 000
ELAND - antilopa losí 1400  /  1400  /   1200  /  1 300
GIRAFFE - žirafa 2 800
HYENA - hyena hnědá 1 700
IMPALA - impala 550   /   600   /    630     /    620
JACKAL - šakal 20
KLIPSPRINGER - skálolez 900   /    980    /    1200    /    1 100
Ostrich  - pštros 350
PORCUPINE - dikobraz 310
RED HARTEBEEST – buvole stepní - KAMA 600    /    560    /     500    /   440
SPRINGBUCK – COMMON – antilopa skákavá 400     /   450    /     380   /    370
STEENBOK – antilopa travní 300    /    380    /    280     /    230
ZEBRA – BURCHELLS – zebra Burchellova 700    /    600    /    780    /    740
ZEBRA – MOUNTAIN – zebra horská/Hartmannova 740
LEOPARD (levhart) min. 10 dní (úspěšnost : 80 -95%) 2500  /  3900   /  2800  / 4 000
CHEETAH (gepard) 3 000  /  2800  / 2500  /  2 500


Pozn!:
zvířata postřelená / nedohledaná   učtována v plné výši – ceny se mohou změnit s ohledem na vývoj kurz měn


Ceny zahrnují:
ubytování / stravování po celou dobu safari, profesionální doprovod, stopaře, veškerou dopravu po dobu loveckého safari, včetně nealko nápojů….


Dále také zajišt´ujeme „redukční odstřel“ zvěře – informace na požádání !!

Jihoafrická republika


začala být na konci devadesátých let vyhledávanou loveckou destinací s ohledem na přijatelné ceny a dokonalé zázemí klientů, čímž předstihla svého tehdejšího konkurenta Namibii…..naše lovecké zázemí je v provincii Limpopo, která je historicky známa kvalitou trofejí, především Kudu velkého, ve srovnání s jižní formou Cape Kudu v Eastern Cape….. výrazně se od sebe liší jak velikostně, tak i cenově, často tak dochází k nedorozumnění…..farma leží  pouhé 3 hodiny jízdy autem od letiště Johannesburg, bez další finanční i časové náročnosti na pokračující vnitrostátní přelety …..rozloha lovecké oblasti je cca 50.000ha, samotná základny 9.000ha se zděnými typicky africkými chatami (viz) foto kompletně zařízenými a vybavenými….

Lovecké výpravy, lov, Afrika Lovecké výpravy, lov, Afrika Lovecké výpravy, lov, Afrika Lovecké výpravy, lov, Afrika

Lovecké výpravy, lov, Afrika Lovecké výpravy, lov, Afrika Lovecké výpravy, lov, Afrika Lovecké výpravy, lov, Afrika

 


DENNÍ SAZBY  
1 klient x  1  profi lovec  190,-Euro (osoba/den)
2 klienti x  1 profi lovec 170,-Euro (osoba/den)
3 a více klientů 160,-Euro (osoba/den)
nelovící 100 ,- Euro (osoba/den)
den příletu  / odletu 50,- Euro (osoba/den)Odstřelové poplatky Euro
Euro BABOON-pavián 150
BLACK WILDEBEEST - pakůň černý 770
BLESBUCK - buvolec 290
LESBUCK – WHITE - buvolec bílý 450
BLUE WILDEBEEST- pakůň modrý 730
BONTEBOK – buvolec bělořitní  1 300*
BUFFALO – buvol kaferský na dotaz
BUSHBUCK - lesoň 770
BUSH PIG – štětkoun 220
CARACAL - karakal 575
CROCODILE - krokodýl na dotaz
DUIKER-COMMON- chocholatka 200
DUIKER – BLUE - chocholatka    modrá 750*
DUIKER – RED -  chocholatka    rudá 750*
ELAND – CAPE – antilopa losí (jižní forma)  1 850
GEMSBOK – oryx (přímorožec) 800
GIRAFFE - žirafa  1 850
KUDU – Kudu velký (do 53´´) 1 300
KUDU Cape 500*
HIPPO – hroch na dotaz
HYENA – hyena hnědá 850
IMPALA - impala 220
JACKAL - šakal zdarma
KLIPSPRINGER - skálolez 550*
LECHWE – RED /KAFUE – voduška červená 2 000*
NYALA – Nyala 1 850
ORIBI – antilopa ORIBI 800*
OSTRICH - pštros 350
PORCUPINE - dikobraz 120
RED HARTEBEEST – buvole stepní 770
REEDBUCK – COMMON - bahnivec 750
REEDBUCK – MOUNTAIN – bahnivec (horská forma) 480
ROAN ANTELOPE – antilopa koňská na dotaz
SPRINGBUCK – COMMON – antilopa skákavá 290*
SPRINGBUCK – BLACK – antilopa skákavá (černá forma) 650*
SPRINGBUCK – WHITE - antilopa skákavá (bílá forma) 970*
STEENBOK – antilopa travní 200
SUNI  - antilopa pyžmová 400*
TSESSEBE – buvolec modrý  2 000*
VERVET MONKEY - kočkodan 40
WARTHOG  - prase bradavičnaté  1 600
ZEBRA – BURCHELLS – zebra Burchellova 770
ZEBRA – MOUNTAIN – zebra horská  3 000*
RHINO – WHITE  nosorožec bílý (min. 7 dní) na dotaz
ELEPHANT - slon na dotaz
LION – Male (lev – samec) min. 7 dní 17 500
LION – Female (lev – samice) min. 5 dní na dotaz
LEOPARD (levhart) min. 10 dní na dotaz


Pozn: zvířata označená ( * ) se loví na jiné farmě je nutné počítat s delším přesunem
Pozn: zvířata postřelená / nedohledaná  budou  učtována v plné výši
– ceny se mohou změnit s ohledem na vývoj kurzu měn

Jiné možné aktivity : národní parky / JAR , sportovní střelba na  asfaltové holuby, fotosafari,  sloní safari, ATV 4x4, offroad, safari na koních, rybaření,  potápění…


Ceny zahrnují:

Ceny nezahrnují:

!!! Je nutné si před nastoupením lovu/ zájezdu uzavřít odpovídající pojištění !!!!

Odpovědnost :
I přes veškeré úsilí zajistit našim klientům bezpečí, nejsme schopni převzít na sebe rizika z tohoto vyplívající (např.nemoc, úraz jiné ztráty). Z tohoto důvodu bude klient požádán o podepsání tzv. “Propuštění ze závazku a převzetí rizika”, a to před zahájením samotného safari. Z těchto důvodů doporučujeme uzavřít odpovídající pojištění s Vaším pojišt´ovacím agentem.
Děkujeme za pochopení.

Podmínky/informace (Terms and conditions): Některé druhy budou vyžadovat CITES povolení k vývozu      (Certain species do require CITES permits)

Sem patří obsah pro Botswana.

Austrálie


V Austrálii lovíme od roku 2007….lovecký kemp je situován přímo v zemi legendárního „Krokodýla Dundee“ , buš je skutečně taková jak pravděpodobně každý z nás viděl v televizi…přílet do města Darwin, odtamtud přesun autem přímo do kempu…
S ohledem na vzdálenost a velmi omezenou nabídku odstřelové zvěře, lovíme zde především vodní buvoly, dále divoká prasata a jeleny sambary….

Lovecké výpravy, lov, Afrika Lovecké výpravy, lov, Afrika Lovecké výpravy, lov, Afrika Lovecké výpravy, lov, AfrikaAkce na rok 2014  
8 buvolů + 3 prasata + rybaření  
7 dní lov (včetně 2 dny –přijezd / odjezd)  
Cena: 10.700 Usd  


V ceně zahrnuto : veškeré ubytování a jídlo během lovu, praní prádla, profesionální průvodce, rybaření, doprava  do / z kempu…

V ceně není zahrnuto : předpreparace,v případě exportu, ubytování před po safari, transport trofejí do země určení, v případě exportu….

 

Nový Zéland


oplývá neuvěřitelně krásnou přírodou, která je prosta všech nám známých predátorů. Neměla by zcela určitě chybět na seznamu vašich loveckých destinací….Lovecká farma, kde s klienty lovím již od roku 2003 a která vám bude k dispozici se nachází na jižním ostrově,novozélandském „ráji“ lovu, cca. 30min severně od města Queenstown…...Lov probíhá v soukromé honitbě o velikosti 6000ha, dle novozélandských zákonů…terén je členitý, hornatý a poměrně náročný, n.m až 2200m,….lov probíhá „šoulanou“ na vzdálenější místo revíru jsou klienti dopraveni teréním vozem….Nový Zéland je možné (i přes jeho velkou vzdálenost, finanční náročnost a časový posun)  vřele doporučit.
Délka lovu běžně : 3-5 dní, včetně lovu jelena wapiti a tahra ….možnost organizace jiných aktivit po skončení safari…
Bodování na Nové Zélandu je dle tabulek SCI, tedy Safari Club international, ne v evropských koeficientech, pro představu v jakých „velikostech se pohybují trofeje prosím přečtěte tabulku níže.


Denní taxy  
lovec / den od 250,-
nelovící / den 200,-
půjčení zbraně zdarma  


Lovecká sezóna: ½ února – ½ srpna (říje probíhá přelom března/dubna, paroží již vybarvené)


Ceník trofejí jelena evropského / karpatského v Usd  
v ceně je zahrnut lov králíků v množství čítajím cca 200-300ks, jako příprava na lov  
321 – 340 SCI bodů 5.500,-
341 – 360 SCI bodů 8.500,-
361 – 380 SCI bodů 11:500,-
381 – 400 SCI bodů 15.000,-
401  - 420 SCI bodů 20.000,-
421 + po dohodě  


Ceník jelena Wapiti v Usd  
v ceně je zahrnut lov králíků v množství čítajím cca 200-300ks, jako příprava na lov  
321 – 340 SCI bodů 5.500,-
341 – 360 SCI bodů 8.500,-
361 – 380 SCI bodů 11:500,-
381 – 400 SCI bodů 15.000,-
401  - 420 SCI bodů 20.000,-
421 + po dohodě  
Daněk 1.500,-
Kamzík 2.500,-
Tahr 3.500,-
Jelenec běloocasý 3.500,-

Kromě lovu je velmi populární mezi jinak zdrženlivými lovci výlet na čtyřkolkách, terénních vozech, endůrech či koních  po krásách okolních hor. Dále rybolov, potápění atd.

Sem patří obsah pro Rusko.
Sem patří obsah pro Argentina.

Lovci diamantových stínů

Lovci diamantových stínů


Sem patří obsah pro projekty.
Richard Marks
Mobil: +420 775 255 169

Internet: info@world-wide.cz | www.world-wide.cz
Adresa: Vinohradská 95 | Praha 2 - 12000
Vaše jméno:


Váš e-mail:
Je vyžadována hodnota.Neplatný formát.

Text zprávy:

(c) 2013 Richard Marks, web volis.cz